Sanitair

4.1 Lavabo - douche - bad

Onderhoud

Reinig en droog lavabo, bad en/of douche na elk gebruik. Reiniging en droog douchewanden en -deuren na elk gebruik.
Douchegordijnen van de ZHM geleverd, zijn wasbaar. Deze moeten op regelmatige basis gewassen worden op de voorgeschreven temperatuur.
Reinig lavabo, bad en/of douche elke week met de juiste schoonmaakmiddelen. Gebruik nooit bijtende middelen.
Giet in de zomer altijd wat water in volledig verdampte sifons.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De lavabo, het bad en /of douchte staan los, zijn kapot of weg  De huurder
De stop van lavabo of bad is los, kapot of weg  De huurder
De stang van de douche, het gordijn van de douche, de spiegel of de rekjes staan los, zijn kapot of weg  De huurder
Er is een verstopping door bijvoorbeeld haren, etensresten, olie of vetten  De huurder 
Er is waterschade omdat de silicone rondom de lavabo, het bad, de douche of gootsteen versleten is   De huurder
Er is geurhinder door een gaatje of barst in een afvoerbuis of sifon  De huurder of ZHM*
Er zit elektriciteit op de kranen, de lavabo, het bad, de douche of de gootsteen  ZHM
Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door slechte constructie  ZHM
Er is een lek bij de waterleiding, afvoerbuis of sifon  De huurder of ZHM*

*Wanneer het gebrek het gevolg is van normale slijtage of ouderdom, worden de kosten volledig door de ZHM gedragen. De normale slijtage is deze die voortspruit uit het normaal gebruik. Herstellingen van schade of vroegtijdige slijtage die te wijten zijn aan de huurder, zullen aan de huurder aangerekend worden.

4.2 Gootsteen

Onderhoud

Reinig en droog de gootsteen na elk gebruik.
Reinig de gootsteen elke week met de juiste schoonmaakmiddelen.
Kuis minimum 1 keer per jaar de sifon uit.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De gootsteen is verstopt  De huurder
De gootsteen is stuk door normale slijtage  ZHM

4.3 WC

Onderhoud

Reinig de WC elke week.

Opgelet !
Gooi geen olie, maandverbanden, tampons, sigarettenpeuken, pampers, kattenbakvulling, vochtige doekjes of resten van eten in de WC. 
Dit kan voor verstopping zorgen.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De WC-pot of een onderdeel ervan staat los, is kapot of weg  De huurder
De WC zitting is stuk  De huurder
De WC is kapot vanwege vorst  De huurder 
Er is een verstopping door bijvoorbeeld papier, een WC-blokje, olie of vet, vochtige doekjes, pampers, kattenbakvulling,...  De huurder
De WC-bak vult niet meer (helemaal) met water  De huurder
Er is een lek bij een waterleiding achter de teller door een fout van de huurder  De huurder
Er is een lek bij een waterleiding voor de teller  Verwittig de watermaatschappij (Waterlink)
Er is een lek bij een waterleiding achter de teller, onder de grond of in de muur  ZHM
Er is geurhinder bij de WC  ZHM
De WC is versleten en verouderd  ZHM
Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis  ZHM
Het rubber aan de afvoer is verstorven  ZHM

4.4 Riolering (= afvoer van vuil water)

Onderhoud

Reinig jaarlijks de putjes.
Hou het rooster vrij.
Gebruik vloeibare wasproducten.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Het putdeksel is stuk  De huurder
Er is een verstopping door een voorwerp, olie of vet  De huurder
Er is een lek en/of geurhinder door een zichtbaar gaatje of barst in een afvoerbuis  De huurder
Er is geurhinder door een kapot putdeksel (op privaat gedeelte)  De huurder
Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis   ZHM
Er is geurhinder door een kapot putdeksel (op het publieke gedeelte)   ZHM
De afvoerbuis is verouderd en versleten  ZHM
Er is een verzakking door een breuk van een leiding onder de grond  ZHM

4.5 Loodgieterij, kranen

Onderhoud

Ontkalk de kranen en kraantoppen elk jaar met azijn.

Draai elk jaar de hoofdkraan aan de waterteller en de kleine afsluitkraantjes open en dicht.
Tip: is er een defect aan de hoofdkraan of waterteller?  Verwittig de watermaatschappij (Waterlink).
Opgelet!

Verbreek nooit het loodje aan de waterteller.  U kan hiervoor een boete krijgen.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De kraan of een onderdeel is los, kapot, weg, lekt, zit vast, draait door of is verkalkt  De huurder
Er komt bijna geen water uit de kraan door een vuil zeefje of een verkalkte kraantop  De huurder
Het kraantje onder de WC of achter de gootsteen zit vast  De huurder
Er komt bijna geen water uit de kraan door verkalkte leidingen  ZHM
De kraan of een onderdeel is versleten/verouderd  ZHM

4.6 Waterleiding

Onderhoud

Tips:
Isoleer de waterleiding bij kans op vorst.
Schilder de buizen die bereikbaar zijn, zodat ze niet roesten.
Sluit altijd de hoofdkraan af als u langere tijd weg bent.
Draai de hoofdkraan van het water en de kraantjes bij de watermeter 2 maal per jaar volledig dicht en dan weer open. Zo blijven de rubberen ringen (joints) van de kranen soepel en vermijdt u waterverlies.
Draai de Shell-kraantjes (= stopkraan op waterleiding) aan de sanitaire toestellen regelmatig open en dicht, zodat ze niet vastroesten/dichtkalken. Zo kunnen ze ook steeds gesloten worden in geval van een lek of een vervanging.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Er is een lek bij een waterleiding door een fout van de huurder  De huurder
Er is een lek onder de grond of in de muur  ZHM

4.7 Boiler

Onderhoud

Als de boiler lekt, moet dat onmiddellijk gemeld worden aan de ZHM. De huisvestingsmaatschappij zal ervoor zorgen dat de boiler hersteld wordt, maar de kosten kunnen zowel voor huurder als voor de ZHM zijn (zie puntjes hieronder).
De maatschappij staat enkel in voor het onderhoud indien de huurder een bijdrage betaalt voor het onderhoud van de boilers in de woning.
Tips!
Bescherm uw boiler tegen vorst.
Stel uw boiler nooit in op meer dan 60 graden.
Verlucht regelmatig de ruimte waarin de boiler staat om CO-vergiftiging te voorkomen.
Hangt er een geur van gas in de woning? Draai onmiddellijk de gaskraan dicht en waarschuw de ZHM.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Er is schade aan de boiler of onderdelen ervan door vorst  De huurder
Er is schade aan de boiler door een fout van de huurder  De huurder
Er is een probleem met een boiler die de huurder zelf geplaatst heeft (navragen bij ZHM of er zelf geplaatste boilers zijn)  De huurder
Er is een lek bij de boiler   ZHM
De boiler werkt niet zoals het moet  ZHM
Het water wordt niet warm  ZHM
Er is een lek in een gasleiding, koppeling of gaskraan  ZHM
Er hangt een gasgeur in de woning  ZHM

4.8 Spiegels

Onderhoud

Was en bescherm (door voldoende verluchting) de spiegel bij vorming van waterdamp, zowel in de keuken als in de badkamer.
Tip! Wrijf steeds de spiegel droog na dampaanslag

Herstelling

Opgelet!
Dit gaat enkel over de spiegels die eigendom zijn van de ZHM

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De spiegel is gebarsten of gebroken  De huurder
Er zijn vlekken op de spiegel  De huurder
De klemmen om de spiegel te bevestigen zijn weg  De huurder
De spiegel is versleten   ZHM

 

Copyright 2018 by ZHM/GS