Huurprijsberekening 2017

De huurprijs wordt jaarlijks berekend volgens het besluit van de Vlaamse Regering (BVR) dd.12/10/2007.

Toelichting bij huurprijsberekening 2017

 

Herziening van de huurprijs 2017

De vastgestelde huurprijs op 01/01/2017 kan herzien worden in volgende gevallen:

  1. als de huurder van wie het inkomen bij de huurprijsberekening in aanmerking wordt genomen, overlijdt of uit de huurovereenkomst wordt geschrapt;
  2. als er personen tot de huurovereenkomst toetreden van wie het inkomen bij de huurprijsberekening in aanmerking moet worden genomen (steeds vooraf melden aan ZHM!);
  3. als het huidig gemiddelde inkomen van de huurder van een woning, berekend over drie opeenvolgende maanden met minstens 20% gedaald is t.o.v. het inkomen van 2014;
  4. als een huurder van wie het inkomen bij de huurprijsberekening in aanmerking wordt genomen, met pensioen gaat.

 

Indien zich in de loop van 2017 wijzigingen zouden voordoen in uw gezinssamenstelling, vragen wij u om dit binnen 1 maand schriftelijk aan de ZHM mee te delen.

 

Copyright 2018 by ZHM/GS