Inschrijven

Waar en wanneer

In het kantoor van de Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij (ZHM), Struikheidelaan 2 te 2070 Zwijndrecht.

Elke werkdag van 9.00u tot 11.30u (of na afspraak). 

Wij vullen het inschrijvingsformulier samen met u in.

Breng mee

(voor inschrijving in 2017)

 • identiteitskaart (van de aanvragers)
 • indien voor u het geval, brengt u ook volgende documenten mee:
  • als binnenkort uw gezinssamenstelling wijzigt:
   • breng, indien van toepassing, het volgende mee: een inleiding tot echtscheiding, bewijs ontwrichting huwelijk, attest inzake co-ouderschap of bezoekrecht...
  • bent u of een gezinslid officieel mindervalide:
   • neem dan het attest of bewijs hiervan mee.  Dit moet een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid zijn of van de Kas die de invaliditeitsvergoeding uitbetaalt.
  • bij een blijvende beperking aan de onderste ledematen kan u zich voor specifieke, aangepaste woningen inschrijven en hiervoor voorrang krijgen:
   • breng een doktersattest m.b.t. deze fysieke beperking mee.
     

Inschrijvingsvoorwaarden

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen om u in te schrijven:

 • meerderjarig zijn
 • voldoen aan de inkomensvoorwaarde
 • voldoen aan de eigendomsvoorwaarde
 • ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister

Raadpleeg onze info-brochure voor kandidaat-huurders voor meer uitleg omtrent de inschrijvingsvoorwaarden.

Copyright 2018 by ZHM/GS