Klachten

Als u klachten hebt over de werking van uw sociale huisvestingsmaatschappij (SHM), moet u eerst zelf een klacht indienen bij de klachtenbehandelaar van de SHM: Inge Janssens.
Zij zal uw klacht onderzoeken.

Als u niet akkoord gaat met het antwoord van de klachtenbehandelaar van uw SHM, dan kunt u een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst.

Copyright 2018 by ZHM/GS